คอนติเนนทอลสร้างมาตรฐานใหม่ ให้อุตสาหกรรมด้วยยานยนต์ปลอดมลพิษ

0
443

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ คอนติเนนทอลจะทำให้ธุรกิจการขับเคลื่อนปลอดมลพิษทั่วโลกมีคาร์บอนเป็นศุนย์อย่างสมบูรณ์แบบภายในปี 2564 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ เมืองฮันโนเวอร์ คอนติเนนทอลได้ใช้แผนงานด้านความยั่งยืนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งเป็นเส้นทางไปสู่มาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมระดับโลก ที่จะให้ธุรกิจรถยนต์ รถประจำทาง และยานพาหนะอื่นๆที่ปลอดมลพิษทั่วโลกมีค่าการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ 

คอนติเนนทอลใช้โปรแกรม”ไร้ก๊าซคาร์บอนเพื่อยานยนต์ปลอดมลพิษ”ซึ่งการริเริ่มยานพาหนะปราศจากก๊าซคาร์บอนเป็นเพียงหนึ่งในขั้นตอนแรกจากขั้นตอนทั้งหมดของโครงการ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ 100 เปอร์เซ็น และให้การขับเคลื่อนปลอดมลพิษ 100 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีความรับผิดชอบเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งหมดนี้ภายในปี 2593

ดร. เอเรียน ไรน์ฮาร์ท สมาชิกคณะกรรมการฝ่ายมนุษยสัมพันธุ์และความยั่งยืนของคอนติเนนทอลกล่าวว่า “เรามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ด้วยแผนงานที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานแน่ชัดให้กับอุตสาหกรรมการขับเคลื่อนทั้งหมด ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มีวิธีการทั้งหมด แต่เราก็ได้กำหนดกรอบให้กับตัวเราเองและคู่ค้า ซึ่งความยั่งยืนนั้นเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนนวัตกรรมของคอนติเนนทอลมาอย่างยาวนาน แต่จากนี้ไปมันจะกลายเป็นก้าวสำคัญและเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของเรา เราจะวางรากฐานความมั่นคงให้กับความยั่งยืนเพื่อให้แตกต่างกับเจ้าอื่นๆในอุตสาหกรรม ที่จะให้ผลกำไรเติบโตและมีข้อได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่ง ธุรกิจที่ยั่งยืนคืออนาคตที่แสดงให้เห็นทัศนคติภายในและวิธีคิดที่ก้าวหน้า จึงทำให้เป็นเหตุการณ์สำคัญในระบบการตอบแทนระยะยาวของคณะกรรมการบริหารและผู้จัดการ”

กำหนดเป้าหมายความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนในอนาคต

โครงการไร้ก๊าซคาร์บอนเพื่อยานยนต์ปลอดมลพิษของคอนติเนนทอล เป็นการเชื่อมช่องว่างระหว่างการขับเคลื่อนปลอดมลพิษและการลดก๊าซคาร์บอนให้เป็นศุนย์ ซึ่งเป็นสองสิ่งที่สัมพันธ์กัน โดยที่การขับเคลื่อนปลอดมลพิษด้วยยานพาหนะที่ท่อไอเสียไร้ควันพิษ ควรจะต้องรวมถึงการขับเคลื่อนที่ปราศจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนด้วย Dr. Steffen Schwartz-Höfler หัวหน้าฝ่ายความยั่งยืนของคอนติเนนทอลกล่าวว่า “เส้นทางสู่การขับเคลื่อนที่ปราศจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นเหมือนการรวมกันของการวิ่งระยะสั้นด้วยการทำให้ยานยนต์ปลอดมลพิษทั่วโลกปราศจากการปล่อยก๊าซคาร์บอน และการวิ่งมาราธอนด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับตลาดการขับเคลื่อนปลอดมลพิษที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต”

โปรแกรมต่างๆ ที่เป็นกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศของคอนติเนนทอลมีดังนี้

พ.ศ. 2563 ไฟฟ้าทั้งหมดในบริษัทมาจากพลังงานหมุนเวียน

พ.ศ. 2583 กระบวนการในการผลิตทั้งหมดจะมีคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศุนย์

พ.ศ. 2593 คอนติเนนทอลตั้งเป้าที่จะให้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นศุนย์ในทุกๆ ธุรกิจ จากห่วงโซ่คุณค่าหนึ่งไปสู่อื่นๆ

โดยเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศของคอนติเนนทอลนั้นได้รับการยืนยันจากองค์กรพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (SBTi) อย่างเป็นทางการแล้วว่าสอดคล้องกับข้อตกลงด้านสภาพภูมิอากาศของปารีส ทั้งนี้ Schwartz-Höfler ได้อธิบายว่า“เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศของปารีสจำเป็นจะต้องมีสองสิ่งนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงไปสู่การขับเคลื่อนปลอดมลพิษและธุรกิจที่ปลอดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยสิ้นเชิง”

การศึกษาด้านการขับเคลื่อนส่งเสริมความสำคัญของการยอมรับโครงการขับเคลื่อนไฟฟ้า

การศึกษาด้านการขับเคลื่อนของคอนติเนนทอลล่าสุดยืนยันได้ว่าการขับเคลื่อนไฟฟ้าที่ปลอดมลพิษมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้ว่ายอดการจองในประเทศเยอรมนียังคงชะลอตัวแต่แนวโน้มก็ยังคงมีต่อไป โดยประชาชนจากหนึ่งในสามยังมีความคิดที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้า และในประเทศจีนซึ้งเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดก็มีจำนวนประชาชนมากถึงร้อยละ 86 ที่สนใจ อย่างไรก็ตามคำวิจารณ์เกี่ยวกับการขับขี่แบบไร้มลพิษทำให้เกิดข้อเท็จจริงว่ากระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถเองนั้นก็ไม่ได้มีค่าคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศุนย์ จึงทำให้เป็นเหตุว่าประชาชนหนึ่งในสามของประเทศเยอรมนีไม่สนใจที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้า จากข้อกังขาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับหนึ่งส่วนสีของชาวฝรั่งเศส ซึ่งแตกต่างกับสถานการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ญีปุ่นและจีน ที่มีผู้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบนิเวศของรถยนต์ไฟฟ้าเพียงแค่ร้อยละ 11 ในสหรัฐอเมริกา และต่ำสุดเพียงร้อยละหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น  คอนติเนนทอลจึงพยายามผลักดันยอดการจองรถด้วยโครงการไร้ก๊าซคาร์บอนเพื่อยานยนต์ปลอดมลพิษ

ขั้นแรกที่สำคัญ: การทำให้ผลผลิตมี CO2 เป็นศูนย์สู่ “การปราศจากมลพิษ”

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการไร้ก๊าซคาร์บอนเพื่อยานยนต์ปลอดมลพิษ ดังนั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับยานพาหนะปลอดมลพิษ อย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึง ระบบขนส่งเซลส์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนและรถราง จะไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนอย่างสิ้นเชิงในปี 2565 เป็นต้นไป โดยการปลอดมลพิษตั้งแต่ขั้นตอนแรก ด้วยเหตุนี้มลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตและการรีไซเคิลก็จะหมดไปเช่นกัน

การปรับสภาพส่วนใหญ่มาจากการปลูกต้นไม้หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูระบบนิเวศ ซึ่งจะมีการประเมินว่าวิธีใดจะนำไปสู่ความเป็นคาร์บอนสุทธิเท่ากับศูนย์ ด้วยการคำนวณค่า CO2 ในรายงานความยั่งยืนและรายงานประจำปีล่าสุด โดยจะมีคัดสรรผู้ที่เข้ามาดำเนินโครงการนี้ในปีหน้า

ในปี 2565 คอนติเนนทอลจะทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ รถยนต์ รถประจำทาง รถไฟและยานพาหนะอื่นๆทั่วโลกที่ปลอดมลพิษมีค่าคาร์บอนเป็นศุนย์
 

คอนติเนนทอล เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับผู้ใช้ยานยนต์ และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำ ในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้ ผู้จัดจำหน่ายยานยนต์ระหว่างประเทศ ผู้ผลิตยางคุณภาพ และคู่ค้าทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม คอนติเนนทอลนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความปลอดภัยสูง พร้อมความสะดวกสบาย ปรับการใช้งานได้ตามความต้องการ และราคาเหมาะสม คอนติเนนทอลประกอบไปด้วยธุรกิจ 5 กลุ่ม คือ ธุรกิจช่วงล่างและความปลอดภัย ธุรกิจอุปกรณ์ภายในรถยนต์ ธุรกิจระบบขับเคลื่อน ธุรกิจยางรถยนต์ และธุรกิจยางเฉพาะทางอิลาสโทเมอร์ ซึ่งมียอดขายรวม 44.5 พันล้านยูโรในปี 2562 ปัจจุบัน คอนติเนนทอลมีพนักงานกว่า 233,000 คนใน 59 ประเทศทั่วโลก ซึ่งบริษัทจะครบรอบ 150 ปีในปี พ.ศ. 2564 นี้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่